Targowisko w  Kaliszu, ul. 3-go Maja,

Targowisko w  Lesznie Manhattan,

Targowisko w  Turku Cisew,

Targowisko w  Ostrowie Wlkp., ul. Witosa,